Home » मराठी सुविचार

मराठी सुविचार

Reading Time: 2 minutes

जीवन बदलू शकतात
मराठी सुविचार!

Life-changing, motivational, and thought-provoking Marathi quotes!

तुम्ही जिथेही आहात,
त्याला तुमचे विचार कारणीभूत आहेत!

जर कुठेतरी चांगल्या जागी आनंदी असाल तर तुमच्या विचारांना ‘Thank you’ म्हणा!!

तरुणाई डॉट कॉम खास तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे, असेच जीवन बदलू शकणारे अद्भुत सुविचार!

“आयुष्यात मला भावलेलं एक गुज सांगतो. उपजिविकेसाठीआवश्यक असणाऱ्या विषयाचं शिक्षण जरुर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग जिद्दीनं करा, पण एवढ्यावरच थांबू नका. साहित्य, चित्र, संगीत, नाट्य, शिल्प, खेळ ह्यांतल्या एखाद्या तरी कलेशी मैत्री जमवा. पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जगवील, पण कलेशी जमलेली मैत्री तुम्ही का जगायचं हे सांगून जाईल.”

पु. ल.

आपल्या अपयशामुळे क्षीण होऊ नका, त्यांच्याकडून शिका आणि पुन्हा प्रारंभ करा.

पुस्तके आणि चांगली माणसं सहज कळत नाहीत त्यांना वाचावचं लागतं.

धेय निश्चित करणं ही त्याला सत्यात उतरवण्याची पहिली पायरी आहे.

सर्व स्वप्ने सत्यात उतरू शकतील, जर त्यांचा पाठपुरावा करण्याची हिंमत बाळगली तर.

समुद्रातलं सगळं पाणी कोणत्याही जहाजाला बुडवू शकत नाही
पण त्या जहाजानं जर ते पाणी आत येऊ दिलं
तर ते जहाज बुडल्याशिवाय रहात नाही
तसंच जगातले सगळे नकारात्मक विचार तुम्हाला हरवू शकत नाहीत
जोवर तुम्ही त्यातल्या एकालाही तुमच्या मनात प्रवेश देत नाही.

लेखक नोंदणी

तरुणाई डॉट कॉमवर तुमचं साहित्य प्रकाशित करून दर महिन्याला सर्वोत्कृष्ट लेखक पुरस्कार व रोख पारितोषिक मिळवा!